Shared by DobriyGoodwin on October 28, 2015

DayZ 0.58,
Znau chto video siroe i s plohimkachestvom, no ya ispravlus!

*