Shared by 0nuqtive on September 5, 2015

Нужно кинуть бревно в колесо Kappa (По дефолту клавиша – G)
Спасибо за хелп – Кирилл Иванов

http://twitch.tv/0nuqtive
http://vk.com/0nuqtive
http://twitter.com/0nuqtive

*