Shared by Murphy on March 7, 2016

Natočili jsme náborové video do Černoruské armády, kde se konečně hodil vojenský stejnokroj 🙂
Whit English Subtitles.

Video Geolocation

*