Created by: Criand 2014-2017
Subreddit: https://www.reddit.com/r/MinecraftZ/

Planet Minecraft: http://www.planetminecraft.com/project/chernarus-11-scale-replica/

Top-Down View of Full Map:

Angled View of Full Map:

Various in-game Screenshots: https://imgur.com/a/ZpBaU

The following are RENDERS of every city/town, or notable location. All renders have been created with a program called Chunky.

Chernogorsk

Elektrozavodsk

Berezino

Krasnostav, NE Airfield

Kamenka

Komarovo

Balota

Prigorodki

Kamyshovo

Solnichniy

Nizhnoye

Khelm

Mogilevka

Staroye

Dubrovka

Gorka

Orlovets

Nadezhdino

Dolina

Pavlovo

Pogorevka

Kozlovka

Rogovo

Shakhovka

Pusta

Vyshnoye

Bor

Msta

Tulga

Drozhino

Guglovo

Polana

Pulkovo

Olsha

Gvozdno

Green Mountain [Height Limit Reached – Improvised Build]

*